May be a cartoon of one or more people and text

26 Hulyo 2021

Ginugunita natin ngayong araw, Hulyo 26 ang "World Day for Grandparents and Elderly" at nakikiisa ang Presidential Commission for the Urban Poor (PCUP) sa selebrasyon na ito.
 
Nawa'y ang araw na ito ay ating ilaan para sa ating mga lolo at lola na walang pag-aalinlangang nagpadama ng pagmamahal at kalinga sa atin na kanilang mga apo.
 
Isang mahigpit na yakap po para sa inyo, lola at lolo!
 
Pagbati mula sa PCUP! ###