MENU
  • 1 of 3 PCUP Caravan
  • 2 of 3 PCUP Privilege Card
  • 3 of 3 PCUP Adopt a Community

30 Hunyo 2022

Matagumpay na naisagawa ang Capability Building Program (CBP) na may temang Organizational Management ng PCUP – Field Operations Division for Luzon (FODL) sa Brgy. Mt. View, Mariveles, Bataan noong Hunyo 29.
 
Ang programa ay dinaluhan ng 25 lider na mga kinatawann ng Mariveles Urban Poor Federation na binubuo ng limang urban poor organizations (UPOs) ng nasabing barangay.
 
Layunin nitong bigyan ng pagkakataon na maipakita ng bawat kasapi ang kani-kanilang talino at galing para sa kolektibong pagpapaunlad ng kanilang samahan. Daan din ito upang palakasin ang samahan sa usapin ng pagdedesisyon tungo sa ikabubuti at tutugon sa pangangailangan at isyu ng samahan. ###
 
via | PCUP Luzon