OIC Manlosa Osano

Welcome and Congratulations, Officer-In-Charge Chloe T. Manlosa-Osano!

Alinsunod sa Memorandum Circular No. 1 na nilabas ng Office of the President na may katagang "Declaring Vacant Certain Positions in the Departments, Offices, Agencies and Bureaus in the Executive Department and Fixing Rules Therefor to Ensure Continuous and Effective Delivery of Service" nitong Hunyo 30 ng kasalukuyang taon, itinatalaga si FOD Visayas - Chief of Operations Chloe T. Manlosa-Osano, CSEE bilang Officer-in-Charge (OIC) ng Presidential Commission for the Urban Poor.

Si OIC Manlosa-Osano ay isang Licensed Environmental Planner at kasalukuyang Director ng PCUP - Field Operations Division for Visayas at siya ay patuloy na nagsisilbi rito mula pa noong taong 1999. Sa kanyang pag-aaral at pagsisilbi, binigyang pokus niya sa kaniyang post-graduate studies sa IHS- Erasmus University, The Netherlands at sa Israel ang usapin patungkol sa land management and informal resettlement regularization at housing and urban development, maging ang local economic development at alternative dispute management.
 
Sa halos tatlong dekada niyang serbisyo publiko, napatunayan ni OIC Manlosa-Osano ang kaniyang galing sa paglingap sa ating mga maralita, sa pagbabalangkas ng lokal na patakaran para sa mga mahihirap na tagalungsod; at sa pagsasaayos ng mga mga capability building programs na nakasentro sa partisipasyon ng mga maralita sa gobyerno, community and land-use formulation planning, at environmental and social management.
 
Inihayag ni OIC Manlosa-Osano na kanyang gagampanan ng buong-puso ang mga responsibilidad na nakaatang sa kanya bilang OIC ng Komisyon hanggang sa katapusan ng buwan ng Hulyo o kapag meron nang maitalaga ang ating Presidente at umaaasa siya na ang paparating na mga bagong opisyales ng Komisyon ay mas mapaglingkuran pa nito nang mas mainam ang ating mga maralitang tagalungsod.
 
#PCUPOICOsano