MENU
  • 1 of 3 PCUP Caravan
  • 2 of 3 PCUP Privilege Card
  • 3 of 3 PCUP Adopt a Community

Plantsado na ng Presidential Commission for the Urban poor (PCUP) ang pagtatatag ng mga kooperatiba sa mga resettlement sites bilang pagpapa-igting sa kampanya ng Komisyon na magbigay hanap-buhay sa mga mahihirap na kababayang hirap pa rin sa buhay.

 

Sa masigasig na pangunguna ni PCUP Chairperson at CEO Alvin S. Feliciano, nais ng PCUP na maglatag ng mas malawak pang oportunidad sa mga kapos-palad na komunidad mula sa mga resettlement sites sa buong panig ng bansa at magbigay ng mga solusyon sa mga isyu at hinaing ng mga nakatira roon.

Sa pakikipagtulungan ng mga local government units (LGUs), nagsasagawa ang PCUP ng Capability Building Programs (CBPs) sa mga mahihirap na komunidad sa bansa o iyong mga tinatawag na “poorest of the poor” upang magbahagi ng mga kaalaman hinggil sa pagtatatag ng hanap-buhay at mga puwedeng pagkakitaan na makatutulong sa mga kababayang mahihirap na ma-iangat ang kanilang antas ng pamumuhay.

Target din ng PCUP ang mga kabataan na makilahok sa mga programa ng ahensya gayundin ang mga lider ng komunidad mula sa iba’t ibang resettlement sites upang magkaroon ang mga ito ng pantay na oportunidad sa mga dekalidad na pagsasanay at kaalaman tungo sa pagtatayo ng mga negosyo at hanap-buhay.

Naniniwala rin ang Komisyon na mayaman ang mga komunidad na ito sa lakas paggawa na maaaring makatulong sa pag-abot ng sapat na oportunidad para sa mga maralitang kababayan.

Samantala, sa tulong ng National Housing Authority (NHA), pagiibayuhin pa ng PCUP ang pagkakaroon ng maayos na imprastraktura at pabahay sa mga resettlement sites na siyang pangunahing kailangan ng mga maralitang residente.

Bukas rin ang ahensya sa pagtanggap ng tulong mula sa iba’t ibang mga ahensya ng pamahalaan at mga pribadong organisasyon upang maging katuwang sa pagsasakatuparan ng mga layuning ito.

 

PCUP to put up cooperatives in Resettlement sites

The Presidential Commission for the Urban Poor (PCUP) will start putting up cooperatives to different resettlement sites enabling the people to have their own businesses and gain livelihood opportunities as part of the Commission’s attempt to improve the communities’ economic viability.

As initiated by PCUP Chairperson/ CEO Alvin S. Feliciano, the Commission wants to provide wider opportunities to those poorest communities from various resettlement sites all over the country and give solutions to the issues and concerns through the help of concerned agencies.

In coordination with the local government units (LGUs), PCUP conducts weekly Capability Building Programs (CBPs) to those marginalized communities or the so called “poorest of the poor” areas to at least educate the people in regards to putting up social enterprises that will help in providing income generation opportunities meeting the basic needs of people who live in poverty.

PCUP also targets the youth to get involved with these projects as well as the community leaders from all the resettlement sites for them to have an equal access to a higher learning and land into better employment to start-up business and livelihood that will help on community’s poverty alleviation.

The Commission believes that poor communities have also wealthy manpower that can be utilized to attain adequate opportunities for the people and letting them to be skilled workers and capable-business persons.

Meanwhile, the National Housing Authority (NHA) will also take part for the improvement of infrastructure to different resettlement sites especially on the aspect of housing programs which primarily needed by the families relocated in such areas.

The PCUP is open to those government agencies and other private organizations that are willing to extend their support for the success of the Commission’s visions.