MENU
  • 1 of 3 PCUP Caravan
  • 2 of 3 PCUP Privilege Card
  • 3 of 3 PCUP Adopt a Community

PCUP nagrequest ng relocation slots sa NHA

Isang pulong ang naganap sa pagitan ng National Housing Authority (NHA) at Presidential Commission for the Urban Poor (PCUP) para sa request ng PCUP na 2,000 relocation slots na igagawad sa mga na-evict mula sa mga pribadong lupa sa pamamagitan ng court decisions.

 

Ayon kay Chairman at CEO Alvin Feliciano, sumulat na sila kay NHA General Manager, Marcelino Escalada Jr., nanghihingi ng tulong sa ngalan ng mga Informal Settler Families (ISF) upang agaran silang mabigyan ng tirahan.

Batid ni Chairman Feliciano ang mga ISFs na maaaring walang makuha mula sa pribadong sektor dahil hindi sila protektado ng batas lalo na kung ito ay desisyon na administrative at judicial evictions, kaya naman sinimulan agad ang planong magrequest sa NHA ng mga slots upang tumakbo na ang proseso.

Ang Komisyon ay may kabuuang request na 2,000 relocation slots; 1,000 slot para sa National Capital Region, 500 sa Visayas, at 500 para naman sa mga lalawigan ng Mindanao.

Kinumpirma rin ng NHA na wala ngang batas o programa na makapagpoprotekta sa mga ISFs na napapaalis sa mga pribadong lugar.

Gayunpaman, ipagpapatuloy ng NHA at PCUP ang pagtutulungan para makapagbigay ayuda o programa sa mga nasabing apektadong pamilya.

“Kinausap ko mismo ang NHA para magkaisa kami sa pagsasagawa ng masuring pag-aaral at matulungan ang mga pamilyang apektado ng mga ganitong klaseng evictions”, dagdag ni Chairman Feliciano.

Magtutuloy-tuloy lang ang PCUP sa pagtugon sa kanilang mandato, ang magsilbing direct link ng mga urban poor sa mga iba’t ibang programa at serbisyo ng gobyerno, hindi lang ng mga ahensya kundi pati na rin ng iba pang organisasyong handang buksan ang kanilang mga proyekto para sa tao. 

 

PCUP requested more relocation slots in NHA

The Presidential Commission for the Urban Poor (PCUP) meet the National Housing Authority (NHA) to request 2,000 relocation slots for the evictees of private lots through court decisions.

According to Chairman and CEO Alvin Feliciano, they already submitted a letter to NHA General Manager Marcelino Escalada Jr., asking for support on behalf of the Informal Settler Families (ISF) so that they can receive the much needed assistance.

Chairman Feliciano knew that those ISFs were not protected by the law and might not get anything from the private owners, especially if the decisions were made grounded on administrative and judicial evictions, because of that, he immediately plan the request in NHA to fast track the process.

The Commission requested a total of 2,000 relocations slots; 1,000 slots for National Capital Region, 500 slots for Visayas Region, and 500 slots for Mindanao areas.

NHA also confirmed that there’s no law or certain program that can accommodate those ISFs that were evicted in private lands.

However, PCUP and NHA will continues its teamwork to provide help and programs for the affected families.

“Kinausap ko mismo ang NHA para magkaisa kami sa pagsasagawa ng masuring pag-aaral at matulungan ang mga pamilyang apektado ng mga ganitong klaseng evictions”, Chairman Feliciano added.

PCUP will continue its mandate to serve as direct link of urban poor community to different government services, not just the national agencies but as well as other organizations who are willing to extend their projects for the urban poor.