Ang Presidential Commission for the Urban Poor (PCUP) Chairman/ CEO Alvin Feliciano ay naglatag ng mga bagong ideya at paraan na maaaring magamit para sa institutionalization of Adopt an Urban Poor Community na i-uugnay sa Magna Carta of the Poor.

Ang mandato ng PCUP ay limitado lamang sa pagiging tulay ng mga urban poor organization sa mga ahensya ng gobyerno para makatanggap ng serbisyo, kaya naman, para masigurado ang mas aktibo at nakakapanghimok na operasyon, nais ng PCUP Chairman na palawakin pa ang kanilang koneksyon hindi lamang sa mga ahensya ng gobyerno kundi pati na rin sa mga pribadong sektor gaya ng nasimulan sa PCUP Caravan.

 

Ang Komisyon ay naglalayon makipagpartner sa iba’t ibang pribadong kumpanya na aayon sa pamantayan ng Adopt an Urban Poor Communnity na kaugnay sa bagong pirmadong Bill ni Pangulong Duterte, na Magna Carta of the Poor. Magkakaroon tayo ng koordinasyon kasama ang mga kumpanyang makikiisa kung saan magbibigay sila ng ano mang sakop sa pangangailangan ng maralita gaya ng sa edukasyon, pabahay, heath care, at marami pang iba.

Ang Republic Act No. 11291 o “Magna Carta of the Poor” ay ang pagbibigay full access sa mga maralitang Pilipino sa mga serbisyo ng gobyerno at pagkakaroon ng national poverty reduction para mapa-unlad ang kanilang kapakanan. Ang bagong batas na ito ay nilagdaan ng Pangulo noong ikaw-12 ng Abril kasalukuyang taon.

Ang mga puntos na inihayag ni Chairman Feliciano ay para mas mapabuti ang serbisyo ng PCUP hindi lang sa Metro Manila kundi sa iba pang mga bahagi ng bansa. Naniniwala si Chairman Feliciano na sa pagtutulungan at pagkakaisa ng mga sasaling kumpanya mas magagamit ng maayos ang serbisyong ipagkakaloob nila sa mga Pilipinong mas higit na nangangailangan.

"Hindi tayo limitado sa paglalapit ng serbisyo ng gobyerno sa tao kundi maging mga pribadong kumpanya na gustong magbigay ng serbisyo, ilalapit rin natin sa mga kapuspalad," ani Chairman Feliciano.

Sa pahayag ni Chairman Feliciano, gusto niyang ipakita na hindi lang gobyerno ang pwede magbigay ng tulong. Maaari rin tayong makipag-ugnayan sa mga pribadong kumpanya.

Dagdag pa nito, ang PCUP ay nagbuo na ng grupo para maging epektibo ang mga paraang gagamitin sa partnership at mas mapalapit ang mga serbisyo sa mga urban poor.

Ang PCUP Chairman ay hands-on sa tatlo nitong priority programs - Urban Poor Privilege CardAdopt an Urban Poor Community, at ang kasalukuyang PCUP Caravan na umiikot pa rin sa iba’t ibang probinsya. ###

 

PCUP boosts efforts for the Institutionalization of Adopt an Urban Poor Community

Presidential Commission for the Urban Poor (PCUP) Chairman/ CEO Alvin Feliciano handed out new orders laying down the ways on how to develop the institutionalization of Adopt an Urban Poor Community in line with the Magna Carta for the Poor.

The PCUP's mandate is limited to bridging urban poor organizations to proper government agencies that can provide funding, that’s why, to ensure a more dynamic and compelling operations, the PCUP Chairman wants to expand their connections not just to other government agencies, but also, to private sectors that will allow and extend their help to the urban poor communities.

The Commission aims to partner with different private companies that will agree to the terms and guidelines of Adopt an Urban Poor Community program linked with the newly signed of our President Duterte, the Magna Carta of the Poor. This means we will coordinate with various companies that can accommodate the rights of the Filipino poor to any of the following; work, education, housing, health care, and more.

Republic Act No. 11291 or the “Magna Carta of the Poor” seeks to provide the poor with full access to government services as well as establish a national poverty reduction plan to improve their welfare. The new law was signed by the President last April 12, 2019.

The ideas initiated by Chairman Feliciano is to better the services of PCUP not just in the Metro but in other areas of the country. Chairman Feliciano believes that, with meeting both ends, utilizing the expertise of companies will effectively extend many services to Filipinos, especially to those who are more in need.

"Hindi tayo limitado sa paglalapit ng serbisyo ng gobyerno sa tao kundi maging mga pribadong kumpanya na gustong magbigay ng serbisyo, ilalapit rin natin sa mga kapuspalad," Chairman Feliciano said.

In addition, the PCUP already created a committee that will guarantee the effective and efficient ways to secure a partnership with several companies and to bring closer to the urban poor the basic services.

The PCUP Chairman is very hands-on on its three priority programs – Urban Poor Privilege CardAdopt an Urban Poor Community, and the on-going PCUP Caravan.

PCUP, under the supervision of Chairman Feliciano will continue to put forward quality and basic services for everyone, especially for the urban poor Filipinos. ###