Mahalagang Paalala mula sa PCUP: Kaugnay ng pandemya ng COVID-19, ipinapaalam ng Presidential Commission for the Urban...

Posted by Presidential Commission for the Urban Poor on Monday, March 16, 2020